Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimize geniş ufukla birlikte; dünya ölçeğinde düşünüp üreten, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen, bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

»

Anasınıfında anadili İngilizce olan Native öğretmenlerle yoğun İngilizce

» Anasınıfı ve ilkokulda İngilizce resim ve spor dersleri
» 5. sınıflarda “semi-prep class” dil uygulaması (haftada 19 saat İngilizce dersi)

»

Lise seviyesinde “TOEFL” sınav hazırlığı
» Lise sınıflarında uluslararası “SLEP” sınavı uygulamaları
»

Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul sınıflarında uluslararası “Trinity Sınavları” uygulaması

Öğrencilerimiz bu çalışmalarla ulusal ve uluslar arası sınavlara hazırlanmakta aynı zamanda da rahatlılıkla İngilizce olarak kendilerini ifade edebilmektedirler.

Yabancı Dil Eğitimi

DÜNYA İLE İLETİŞİM KURUYORUZ 

Çınar Kolejinde İngilizce eğitimi İletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. Hedefimiz her öğrencimizin bu dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, bu dili kullanırken onu aynı zamanda aktif bir şekilde yeniden üretmesi ve kendini zenginleştiren bu dili kendi değerleri ve anlam dünyasıyla zenginleştirmesidir.

Bu amaçla lisemizde öğrencilerimiz, dünyanın birçok prestijli üniversitesine girmek için olmazsa olmaz kabul edilen TOEFL, ve bir alt basamağı olan Slep sınavı için düzenlenen kurslarımıza katılmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin dünyanın her hangi bir ülkesinde üniversite eğitimlerini İngilizce olarak sürdürebilecekleri bir aşamaya ulaşmalarıdır.

Ayrıca öğrencilerimiz Trinity College tarafından yapılan konuşma sınavına her yıl katılmaktadır. Çınar koleji için konuşulmayan bir dil asla öğrenilmiş sayılmaz.

Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar.

Yine okulumuzda düzenlenen İngilizce etüt ve kulüpler ile öğrencilerimize yönelik online ödevlendirme sistemi, öğrencilerimizin İngilizceyi sınıftan bağımsız olarak ta kullanmalarına olanak vermektedir.

Her öğrencimiz İngilizce bir portfolyo hazırlayarak yabancı dil öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Okulumuzda görev yapan çok sayıda yabancı öğretmen öğrencilerimize pratik açıdan İngilizce konuşulan ülkelerdeki atmosferi aratmamaktadır.

İngilizce dışında Arapça ve Almanca gibi dilleri de öğrencilerimiz okulumuzda en etkin metotlarla öğrenmektedir.

Son olarak lisemizde bu sene bir Yabancı Dil Sınıfı kurulmuş olup, bu bölümde geleceğin çevirmenlerini, öğretmenlerini, araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştirecek bir vizyon ile, tüm görsel ve işitsel teknolojilerinden faydalanan kaliteli bir eğitim verilmektedir.          

YABANCI DİLLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ