Genç Düşünce Platformu

GENÇ DÜŞÜNCE PLATFORMU KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bir Grup Küçük İnsanın Dünyası

“Düşünceli ve adanmış küçük bir grup insanın dünyayı değiştirebileceğinden asla şüphe etmeyin. Aslına bakarsanız, dünyayı değiştiren tek şey budur.”
Margaret Mead

Çağımız korku çağı. Modern insanın davranış ve tavrını korku ve kaygıları belirliyor. Bu kaygıların en göze çarpanı rızık kaygısı. Toplumun orta ve üst gelir grubunda bu kaygının daha da düşük olduğunu öngörebiliriz. Ancak bu doğrulanabilir bir öngörü olmaktan hayli uzak. Çünkü alt gelir gurubunun durumunu düzeltmek için sarf ettiği çabadan daha fazlasını üst gelir grubu bir sabah uyandığında fakir bir insan olarak uyanmamak için sarf ediyor. Böyle olunca hayat, ya daha fazlasını kazanmak ya da kazandığını korumak için bir mücadele alanına dönüşüyor. Bu da insanları zevksiz, tatsız ve çoğu zaman da anlamsız bir koşuşturmacanın içerisine sürüklüyor.

Modern insanın bir diğer endişesi ise güvenlik. Geleneksel toplum yapısının çözülmesi ve kendi içinde muazzam bir otokontrol işlevi gören mahalle kültürünün ortadan kalkması ile hızlanan ahlaki çürüme, bu endişeyi daha da belirginleştiriyor. Yanlış ve yasak olana ulaşmak o kadar kolaylaşmış durumda ki gayr-i ahlaki/günah olana bulaşmadan yaşamak çok zor. Modern insanın en etkili dayanağı olan maddi imkânları bile bu tehditlere karşın bir kalkan oluşturamıyor; hatta bu yanlışa açılan kapılar aralıyor. Bu tehditler; öncelikle her şeyin temelini oluşturan etik değerleri yerle bir ediyor.

Yukarıda mevzu ettiğimiz iki kaygı ve tutum her şeye yaklaşımımızı etkilediği kadar eğitime ve eğitim kurumlarına yüklediğimiz anlamı da belirliyor. Toplumun büyük bir kısmı ortaöğretimi rızık kapısı olarak gördüğü üniversite için bir basamak olarak değerlendiriyor. Gelir düzeyi yüksek olanlar –özellikle muhafazakâr ve dindar kesim- ise eğitim kurumlarını paralı özel okulları tercih etmek suretiyle, çocuklarını her türlü tehlikeye karşı koruyan suni ve siteril ortamlar olarak kurguluyor. Yani imkânlarını, çocuklarını eğitmekten ziyade korumak için kullanıyor. Açılmaları kaçınılmaz olan okyanusun tehlikeli gerçeklerine karşı onları, bir akvaryumda büyütüyor. Hal böyle olunca sonuç pek de iç açıcı olmuyor. Maddi durumu zayıf olan, zeki ve istidat sahibi gençler bu yeteneklerini ekmeğe ulaşmak için harcarlarken; varlıklı ailelerin çocukları ise satın alınmış diploma peşinde bir ömür tüketiyorlar. Buradan da ya hesapçı kişiler ya da meselesi olmayan tipler çıkıyor. Onuş her hâlükârda içler acısı. Eğitim sistemi ve kurumlarına olan bu sığ bakış elbette haklı gerekçelerle izah edilebir. Çünkü mevcut sistemi, yavrularımızı hayata hazırlamaktan çok üç-beş şık arasında doğru tercih yapabilme yeteneğini ölçer bir nitelikte. Eğitim hayatının ve müfredatın şekillendirilmesinde MEB’den değerlerimiz ve ideallerimizden daha belirleyici olan şey, sınav sistemi. Bu gerçeği görmezden gelmek mümkün değil. Ancak kabullenmek de doğru ve ahlaki değil. Biz kurum olarak makul olmayan bu acı gerçeğe karşı altnatif eğitim programları geliştirmeyi misyonumuz gereği vazife bildik. Ve tam altı yıl önce GDP’yi kurduk. Bu gün Genç Düşünce Platformu 3. kuşak öğrencilerini üniversiteye göndermiş 6. yılını doldurmakta olan bir eğitim çalışması (öğretim değil). Var olan imkânlarını pasif bir savunma kalkanı olarak kullanmaktan ziyade yüzleşmeleri gereken tehlike ve tehditlere karşı hazırlanma ve ideallerini gerçekleştirme vesilesi kılmayı prensip addetmiş, liyakat sahibi, özverili ve sebatkâr gençlerin oluşturduğu bir ekip çalışması olarak devam ediyor. Şu ana kadar birçok nitelikli faaliyeti gerçekleştirmiş olan platform; kademelendirilmiş bir eğitim programı uyguluyor. Okuma ve tahlil çalışmaları yapıyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden nitelikli insanları ve akademisyenleri misafir ediyor. Seminer ve söyleşilere katılıyor. Sunum kampları düzenliyor. Okuyan, düşünen, üreten ve ürettiklerini özgüven sahibi bir birey olarak yetkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Genç Düşünce Platformu öğrencileri her şeyden önce;
Meselesi olan ancak hesabı olmayan tipler olmayı hedefliyor. Kapıları tüm öğrencilerimize açık…

GDP ve Mezunlar Koordinatörü
Ali Ramazan TOKALI

 Genç Düşünce Platformu

Genç Düşünce Platformu