Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim İle İlgili Sorular

Öğrencimizin devamsızlığını E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilirsiniz.

Öğrencilerimizin devamsızlıkları günlük olarak SMS ile veliye bildirilmektedir. E-Okul sistemi ise 7 günden başlayarak velilere devamsızlıklarını bildirmektedir. Devamsızlık mektubu alan veli, ilgili müdür yardımcısı ile irtibata geçmelidir.

Teknolojik yeniliklerin hızla artması, bir çok alanda önemli pay haline gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bir çok önemi olmakla birlikte, öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek ve bireysel eğitimin gerçekleşmesine ortam sağlaması bakımından önemlidir.

Eğitimde teknoloji kullanımı bir amaç değil araçtır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayar, tablet, 3D sistem, etkileşimli tahta ve dijital içerikler eğitimde kullandığımız araçlardandır.

Bununla birlikte kullandığımız online öğrenci takip sistemi olan ÇınarNet ile öğrencilerimiz ve velilerimiz, desler, sınavlar, ölçme değerlendirme, ödevler, faaliyetler, sağlık, duyurular vb. gibi konularda anında bilgi sahibi olabiliyor, detaylı raporlar alabiliyor ve sistem üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Bu şekilde eğitimde takibi ve sürekliliği göz önünde bulundurduğumuzda, teknoloji kullanımının eğitimde ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

Çınar Koleji olarak kulüp çalışmalarımız ve diğer ders dışı sosyal faaliyetlerimiz çocukların bireysel farklılıklarını keşfetmeye yöneliktir. Kulüplerimiz,  rehberlik uzmanlarımızın, uygulamalı ders öğretmenlerimizin ve bölüm başkanlarımızın koordinatörlüğünde velilerimizin de desteğiyle ile belirlenmekte olup; gerek kulüp çalışmlarımızla gerek diğer sosyal faaliyetlerimizle öğrencinin kendini tanıması sağlanır.

Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından belirlenerek gerçekleştirilir.

Eğitime Devlet Desteği

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e- Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim ve Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

ç) Veliler/vasiler, Eğitim ve Öğretim Desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Tarih

Yapılacak İşlem

10 Ağustos 2015 –

02 Eylül 2015

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

10 Ağustos 2015 –

02 Eylül 2015

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

3 Eylül 2015

Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı

04 -10 Eylül 2015

Öğrencilerin Tercih İşlemleri

11 Eylül 2015

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

14-21 Eylül 2015

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

22 Eylül 2015

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

22-30 Eylül 2015

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

Tarih

Yapılacak İşlem

3 Eylül 2015

Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı

11 Eylül 2015

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 

 

 

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Ek yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.

Eğitim ve Öğretim Desteği Ek Yerleştirme Sonuçları e-Kılavuzda belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Tarih

Yapılacak İşlem

22 Eylül 2015

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

22-30 Eylül 2015

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri Eğitim ve Öğretim Desteği için resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak Eğitim ve Öğretim Desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek
Öğrenci Sayıları

Okul Öncesi

2.680,00 TL

20.000

İlkokul

3.220,00 TL

50.000

Ortaokul

3.750,00 TL

50.000

Orta Öğretim

3.750,00 TL

110.000

Temel Lise

3.220,00 TL

110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler, Eğitim ve Öğretim Desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Nisan, Mayıs, Haziran 2015 aylarından bir tanesine ait maaş belgesini başvuru sırasında getirmesi gereklidir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça Eğitim ve Öğretim Desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre Eğitim ve Öğretim Desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

2014-2015 öğretim döneminde Eğitim ve Öğretim Desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Tarih

Yapılacak İşlem

14-21 Eylül 2015

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Genel Sorular

Okulumuzun İstanbul’da Başakşehir (4. Etap), Esenyurt, Çekmeköy İlköğretim ve Çekmeköy Lise olmak üzere İstanbul’da 4  şubesi, Malatya Merkez’de de 1 şubesi bulunmaktadır. Ayrıntılı adres bilgileri için web sayfamıza bakabilirsiniz; www.cinarkoleji.com.tr/iletisim

Çınar Koleji 1995 yılında kurulmuştur.

Çınar Koleji’nin Başakşehir, Esenyurt, Çekmeköy İlköğretim, Çekmeköy Lise ve Malatya’da kampüsleri bulunmaktadır. Ayrıca Bahçelievler'de butik anaokulu mevcuttur.

Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul için;

Okulumuz sınavla öğrenci almıyor. Ancak öğrenci kayıt olmadan önce okulumuzun rehberlik uzmanı ve ilgili müdür yardımcısı ile görüşür. Ara sınıf geçişlerinde öğrencinin not dökümü istenir. Öğrencinin duygusal ve akademik anlamda hazır olması durumunda kayıt gerçekleşir.

Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi için;

Okulumuzda Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak için öğrencinin TEOG sınavından en az 350 puan alması gerekmektedir. Fen Lisesi kayıtlarımız için, öğrencinin TEOG sınavından en az 450 puan alması gerekmektedir.

Ders kitapları, her yıl okul açıldığında okul tarafından temin edilerek öğrencilere verilir. Yıl içinde takip edilecek yardımcı kitapların listesi ise sen başında ilgili öğretmen tarafından öğrenciye verilir. 

Öğrenci servisimiz vardır. Öğrenci servisimiz geniş bir lokasyona hitap etmektedir.

Okulumuzun servis birimi, okulumuz bünyesinde olmakla beraber servis kaydı ayrıca yapılmaktadır.  Servis talepleri, kayıt esnasında Kayıt Görevlisi tarafından alınır, kesin kayıt ise servis birimi yetkilisiyle velinin görüşmesi sonucunda gerçekleşir.

Adres ve telefon bilgileriniz değiştiğinde; ilgili Veli İlişkileri Uzmanı'na adres ve telefon bilgilerinizi ulaştırdığınız takdirde, servis kayıtları ve idari kayıt listelerinde güncellenmesini sağlayacaktır.

Okulumuzda Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak için öğrencinin TEOG sınavından en az 350 puan alması gerekmektedir.

Fen Lisesi kayıtlarımız için, öğrencinin TEOG sınavından en az 450 puan alması gerekmektedir.

Okulumuzda Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır.

Anadolu Lisesi'nde Eşit Ağırlık ve Sayısal bölümleri vardır.

Başakşehir Kampüsümüz'de ise Eşit Ağırlık, Sayısal ve Yabancı Dil bölümü bulunmaktadır.

Başakşehir Kampüsü için;

Anasınıfı: 64

İlkokul: 529

Ortaokul: 620

Anadolu Lisesi: 743

Fen Lisesi: 86

 

Esenyurt Kampüsü için;

Anaokulu: 140

İlkokul: 408

Ortaokul: 408

Anadolu Lisesi: 384

Fen Lisesi: 58

 

Çekmeköy İlköğretim Kampüsü için; 

Anaokulu: 64

İlkokul: 182

Ortaokul: 184

 

Çekmeköy İlköğretim Kampüsü için; 

Anadolu Lisesi: 384

Fen Lisesi: 46

 

Malatya Kampüsü için; 

Anasınıfı: 80

İlkokul:359  

Ortaokul: 308  

Okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz için yurt imkânı bulunmamaktadır.

Okulumuzda sınıflarımız maksimum 24 kişiliktir.

Okul kıyafetlerini, her kampüsümüzün içinde bulunan mağazalardan Ağustos ayı içerisinde (size bildirilen tarih aralıklarında) temin edebilirsiniz. 

Veli İlişkileri birimimiz tarafından, bayan velilerimize yönelik, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına geziler, hafta  sonu  atölye çalışmaları, periyodik gerçekleşen eğitim seminerleri ve şehir dışı geziler organize edilir.

"Başarılı ve Erdemli Nesiller" günümüzde yetiştirmek istediğimiz ideal bireyler topluluğunu ifade eder. Akademik anlamda başarılı öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin manevi değerlerini bilmesi, sahip çıkması, saygı, dürüstlük, doğru olmak gibi kavramları öğrenerek hayatında uygulaması eğitim hedefimizde ulaşmak istediğimiz noktadır. 

Okulumuzda yemekler kendi mutfaklarımızda pişmektedir. Malzeme seçiminde ürün kalitesi ve taze olmasına dikkat edilirken; yemek menüleri hazırlanırken kalori-karbonhidrat-protein hesaplamaları yapılırak öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini destekleyecek yemekler tercih edilir.  

Anasınıfı düzeyinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere öğrencilerimiz için üç öğün yemek çıkarılır, diğer sınıf seviyelerinde is zengin bir öğle yemeği menüsü sunulur.

Kayıt Süreci ve Veli İlişkileri İle İlgili Sorular

Kayıt işlemi için öğrencinin 1 adet kimlik fotokopisi gerekmektedir.

Yaş guruplarına göre 15.500 TL ile 28.650 TL arasında değişmektedir.

Ön kayıtta ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, öğrencinin kayıt işleminin 3 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Lise kademesinde olan öğrenciler bulundukları okula dilekçe vererek okulumuza nakil olarak gelebilir.

İlkokul ve Ortaokul kademelerindeki öğrencilerin bulundukları okula bilgi vererek okulumuza kayıt yaptırması yeterlidir.

Anadolu Lisesi'ne TEOG sonuçlarına göre her yıl belirlenen baraj puanının üzerinde olan öğrencilerin kayıtları yapılabilmektedir.

Fen Lisesi'ne TEOG sınavından aldıkları puan sonuçlarına göre tercih yaparak kayıt yapılabilmektedir.

Aynı zamanda okul yönetiminin belirlediği taban puan üzerinden ek yerleştirmede  de öğrenci alınabilmektedir.

Bursluluk sınavı okul yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda yapılabilmektedir. Bursululuk sınavımıza 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri başvurabilir. 

Bursluluk sınavında burs alan öğrencilerimizin bursları kademe boyunca geçerli olmaktadır. 

Eğitim kurumlarının ücret ve indirim oranlarını uyguladıkları eğitim sistemleri belirlemektedir.

İndirimlerimiz bazı meslek gruplarının ve kurumsal anlaşmaların dâhil olduğu bir prosedüre bağlıdır. Ayrıca, erken kayıt süresi boyunca yönetim tarafından belirlenen indirim oranları uygulanmaktadır.

Bu durumda yasalara göre hareket ediyoruz. Sağlık, tayin gibi zorunlu durumlarda ücretin tamamı iade ediliyor.

Diğer durumlarda okul açılmadan önce iptal istenirse, yıllık ücretin yüzde 20’si kesinti yapılır.

Okul açıldıktan sonra ise ücretin tamamından yüzde 10 artı ile okula devam ettiği süreye tekabül eden ücret kesilir.

Anaokullarımızda bu uygulama biraz farklıdır. Sadece çocuğun okula devam ettiği sürenin karşılığı ücret kesintisi yapılır.

Öğrencinin İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden alınan denklik belgelesine sahip olması durumunda okulumuzun şartlarına uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Kampüslerimizi arayarak ilgili Veli İlişkileri Uzmanlarımız'dan konu hakkında bilgi alabilirsiniz.