NE ARAMIŞTINIZ ?

BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜ

Yabancı Dil Eğitimi

"Dünya Standartlarında Aktif Yabancı Dil Eğitimleri"

Çınar Koleji ortaokul kademesinde yabancı dil eğitimi birkaç yönde ele alınabilir. 5. sınıflarda İngilizce ağırlıklı sınıflarda yoğunlaştırılmış, Kuran sınıflarında ise öğrencilerimizin var olan bilgilerini korumaya yönelik bir yabancı dil eğitimi verilir. 6. ve 7. sınıfta var olan müfredatın dışında TEOG sınavının hazırlıklarına da başlanır. Hedef kelime ve yapılar derslerde öğretilerek deneme sınavlarında maksimum başarı elde edilir. 8. sınıfta ise birebir devlet müfredatı ekstra kaynaklar ile zenginleştirilerek işlenir.

 SEMİ-PREP CLASS / YARI ZAMANLI HAZIRLIK SINIFI

Bu sınıflarımızda, 9 saat Türk öğretmen eşliğinde Core English dersi ve 6 saat Native öğretmen eşliğinde Integrated Skills dersi olmak üzere toplam 15 saat İngilizce dersi yapılır. 6 saatlik Integrated Skills dersi kendi içerisinde, 2 saat Mind English, 2 saat konuşma ve dinleme, 2 saat de okuma-yazma becerisini geliştirme şeklinde ayrılır. Bunların dışında 3 saatlik kulüplerimiz ile hafta içi derslerine katkıda bulunulur. Kulüplerde kitchen / scrabble / storyland dersleri yapılır. Her iki dönem sonunda da yarı zamanlı hazırlık sınıflarına özel olarak belirlenmiş kriterlerden oluşan İngilizce Karnesi verilir. Yine her dönemin sonunda bir kez olmak üzere Mind English Booklet çalışmalarının sonucu olarak English Town çekimleri yapılarak öğrencilerimize sertifikalar verilir.

KURAN SINIFLARI

Kuran sınıflarında Kuran-ı Kerim derslerinin yanında haftada 3 saat native öğretmen eşliğinde yapılan İngilizce derslerinde öğrencilerimize özellikle okuma-yazma yeteneklerini geliştirecek dersler yapılır. Öğrencilerimizin var olan İngilizce bilgilerini korumaya yönelik bir müfredat takip edilir.

LGS’YE ÖZEL DİL ÇALIŞMALARI

 Okulumuzda öğrencilerimizin var olan dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra 7. sınıfta başlayan planlı, programlı devlet müfredatına uygun olarak yoğun bir LGS  programı da sürdürülür. Bu kapsamda soru çözümleri ve deneme sınavları uygulanır.

MIND ENGLISH / ENGLISH TOWN Okulumuzun yabancı öğretmenleri tarafından hazırlanan Mind English Booklet çalışmaları ile öğrencilerimize günlük İngilizce kullanımlarının öğretilmesi hedeflenir. Mind English Booklet (fasikülleri) sınıflarda Native öğretmenlerimiz tarafından işlenir. Burada öğrenilen günlük İngilizce kalıplar özel olarak dizayn edilmiş, üç boyutlu arka planlar önünde her dönemin sonunda öğrencilerimiz tarafından sergilenir. Banka, süpermarket, restoran, hastane, sınıf, kıyafet dükkanı gibi arka planlar kullanılarak öğrencilerimizden kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri beklenir. Performanslarına göre her dönem sonunda öğrencilerimize sertifikalar verilir.

 SINAVLAR VE SELFCHECK

 Ortaokul öğrencilerimize bir eğitim yılında, her dönem dört becerinin test edildiği üç adet sınav yapılır. Öğrencilerimizin sınav başarısının en üst düzeyde olması için, bu sınavlardan bir hafta önce Self-check sınavları yapılır. Böylelikle, öğrencilerimizin sınav kaygıları da giderilmiş olur.

ENGLISH TOWN SERTIFIKALARI Her dönem sonunda öğrencilerimize English Town projesinde gösterdikleri performanslara göre Gold, Silver ve Bronze şeklinde sertifikalar verilir.

ONLINE ÖDEV PLATFORMU 5. sınıf yarı zamanlı İngilizce hazırlık sınıflarında ve 6. sınıflarda online ödev platformu kullanılır. Öğrencilerimize her hafta düzenli ödevler verilen bu platform, öğrencilerimizin dinleme, okuma ve anlama becerilerine katkıda bulunur. Sistemden haftalık olarak ödev takibi yapılır, rapor alınır ve öğrencilerimize geri dönüşler sağlanır. Her iki dönem sonunda da ödev yapma durumlarına göre öğrencilerimize Gold, Silver, Bronze şeklinde derecelendirilmiş sertifikalar verilir.

HAFTALIK ÖDEVLENDIRME

Öğrencilerimize her hafta merkezi koordinasyon ile belli standartlara göre hazırlanmış ödevler verilir. Hafta sonu verilen ödevler dışında hafta içi de ödevler verilerek öğrencilerimiz sıkı bir şekilde takip edilir. Özellikle kelime öğretimine yönelik ödevler hafta içi verilir. Ödev kontrolleri sınıflarda yapıldıktan sonra webportal sistemine de işlenir.

TRINITY COLLEGE LONDON SINAVI

 Çınar Koleji’ndeki yabancı dil eğitimi öğrencilerimize sadece dilbilgisi öğretmeyi hedeflemez. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin dili etkin bir şekilde kullanması ve konuşması hedeflenir. Bu sebeple okulumuz Trinity College London Sınav merkezi olmuştur. Bu sınavlar konuşma becerisini ölçme odaklıdır ve yurtdışından gelen yetkililer tarafından uygulanır. Her yıl sınavlara katılan öğrencilerimiz öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini bu sınav ile gösterir. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz bir sonraki dönemde okulumuzda yapılan tören ile sertifikalarını alırlar.

NEWSLETTER (VELI BILGILENDIRME BÜLTENI)

 5. sınıf yarı zamanlı İngilizce sınıflarımızda iki haftada bir 6. ve 7. sınıflarda ise ayda bir defa gönderilen veli bilgilendirme mektupları veli-öğretmen- öğrenci iletişimini güçlendirir. Bu veli mektupları sayesinde velilerimiz öğrencilerimizin neler öğrendiğini takip edip, evde tekrar yaptırma imkânı bulurlar.

Junior MUN JMUN – Junior Model United Nations ( Model Birleşmiş Milletler)

Tüm dünyada yapılan sayılı “Junior” konferanslarından biridir. JMUN her yıl 11-14 yaş arası ortaokul öğrencileri için düzenlenen ve Birleşmiş Milletler’ in çalışmalarını simulasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan iki-üç günlük bir konferanstır. Konferansa katılan okulların öğrencileri bir BM üyesi ülkeyi temsil ederler. Okulları için belirlenen ülkenin görüşleri çerçevesinde BM komitelerindeki çalışmalarını ve BM genel kurulunun simülasyonunu gerçekleştirirler.