NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Değerler Eğitimi

"Manevi Gelişim İçin Değerler Eğitimi"

 Modern hayatın tüm tehlikeleri ve kötülüklerine karşı nesillerimizi korumak; evlatlarımızı fikren ve ahlaken besleme düşüncesi günümüzde farklı bir öneme sahiptir. Değerler eğitiminin en önemli gayesi, çocuklarımızın yüreklerini, yaratılış gayemiz doğrultusunda, insanı insan yapan değerlerle donatmaktır. Bu doğrultuda değerler eğitimi “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirmede eğitim hayatında önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda çocuklarımızın; inançlı, ahlaklı, vatanını milletini seven, topluma yararlı insanlar olmaları için çeşitli eğitim çalışmaları yapılmakta; bizleri değerli kılan ahlaki özelliklerimizi ve değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan nesiller yetişmesi için çeşitli önemli faaliyetlere imza atılmaktadır.

Seçkin Eğitim Kadrosu ile Verimli Dersler:

Okulumuzda alanında donanımlı ve seçkin öğretmenlerimizle en verimli şekilde dersler işlenir; interaktif metotlarla öğrencilerin katılımı sağlanır.

Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Bu dersin amacı; mukaddes kitabımızı seven, mesajlarını anlayan, düzgün okuyan, sureleri ezberleyen, Kur’an kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmektir.

• Ana sınıfından lise 12. Sınıfa kadar öğrencilerimiz, haftada ikişer saat Kur’an eğitimi alırlar.

• Her sınıfa iki öğretmen derse girer. Öğrenciler, seviye gruplarına ayrılır ve farklı mekanlarda ders yaparlar.

• Akıllı tahta üzerinden Diyanet Kuran-ı Kerim portalı esas alınarak, görsel video ve ses kayıtlarıyla dersler zenginleştirilir.

 • Kur’an’a geçmekte zorlanan öğrenciler, grup derslerine alınır.

• Hafta sonları Kur’an kulübü oluşturulur. Kendisini daha çok geliştirmek isteyen öğrenciler, bu kulübe katılarak destek alırlar.

“Değerler Merdiveni” Eğitim Modeli

Değerlerimizi öğretmek ve benimsetmek için temizlikten hoşgörüye, yardımseverlikten dürüstlüğe farklı birçok değerimiz, “Değerler Merdiveni” eğitim modeli ile her sınıf seviyesinde, birbirini tamamlayan bir bütün halinde öğrencilerimize aktarılır. Öğrencilerin aktif rol aldığı çeşitli etkinliklerle bir davranış olarak kazandırılması hedeflenir. Böylece kişilik yapısı ve ahlaki değerler bakımından çevresine de örnek olan bireyler yetiştirilir.

EVDE OKUL

Değerler eğitiminin okul dışında da devam etmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve aile atmosferinde dostluk ve arkadaşlık duygularının canlı kalması için “Evde Okul” çalışmaları yapılır. “Evde Okul” çalışmaları ile daha sivil ve samimi ortamlarda, çocuklarımızın iç dünyalarına iyilik tohumları ekmeye çalışılır.

• Daha sivil ve samimi ortamlarda, gençlerimizin iç dünyalarına iyilik tohumları ekmek için yapılan özgün bir çalışmadır.

• İlkokuldan lise son sınıfa kadar, velilerimizin onayıyla, isteyen öğrencilerimiz katılabilirler.

• Öğrencilerimiz, sorumlu öğretmenlerinin rehberliğinde, 8-10 kişilik gruplar halinde bir araya gelirler. • Velilerimizin evlerinde veya okuldaki uygun mekânlarda yapılan bu toplantılarda, dinî, ahlaki ve kültürel konular, sohbet ortamında paylaşılır.

• Günlük hayatta karşılaşılan sorunların paylaşımı, arkadaş sıcaklığı, ikramlar, bu çalışmanın en cezbedici özellikleridir.

• Bu çalışma, çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel ve ahlaki gelişimlerinde son derece yararlıdır.

Değerler Eğitimini Merkeze Alan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Sosyal ve kültürel faaliyetler okulda bir atmosfer, oluşturur. Öğrenciler bu atmosferde ve iklimde yetişirler. Değerler eğitimini merkeze alan sosyal ve kültürel aktiviteler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerinde, daha iyi idrak etmelerinde ve yaşamalarında önemli bir paya sahiptir. Etkinliklerimizden bazıları:

• Kutlu doğum programları

• Kandil kutlamaları

• Yoksullara yardım kampanyaları

• Kulüp çalışmaları

• Camileri ve manevi mekânları ziyaret gezileri

• Kültürel ve ahlaki konularda yarışmalar