NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

“Parlak Bir Gelecek, Sağlam Bir Kariyer”

Lise kademesindeki psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülür. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı bu süreçlerde yer alır. Lise öğrencilerimiz kariyer seçimine en yakın oldukları dönemde oldukları için, kendilerine uygun kariyer planlarını yaparlarken nelere önem vermeleri gerektiği anlatılır. Öğrencilerin, hangi mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları, nasıl bir iş ve iş ortamında çalışacakları, sahip oldukları beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacakları gibi birçok soruya psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları ile uygun cevaplar bulunur. Uygulanan “Meslek Belirleme Testi” ile öğrenciler kendilerini daha iyi tanır ve uygun oldukları meslek dallarını kolaylıkla seçerler.

Çınar Koleji PDR Felsefesi

Liseyi bitiren gençlerin çoğu yüksek tahsile devam edeceklerdir. Orta öğretimin gayesi ihtisas öğretimine hazırlamaktır. Lise sınıflarında, ilimlerin hepsinden birer parça tadarak kendi kabiliyetini sezip keşfetmek ve ona ait ufak bir hazırlıkta bulunmak gerekir.

Çınar Koleji’nde Rehberliğin Amacı

• Kişisel Sosyal Gelişim

• Karakter Gelişimi

• Mesleki Kariyer Geliştirme ve Planlama

Kişisel Sosyal Tanılama

• Kişilik gelişimi

• Öz güven ve yeterlikler

• Kişisel sorunlar ve sorun alanlar

• Kendini ifade edebilme

• Uyum

Eğitsel Akademik Tanılama:

• Başarı anahtarları

• Eğitsel güçlü ve zayıf yönlerin analizi

• Çalışma alışkanlıkları ve öneriler

• Eğitsel gelişim sürecinin analizi

Mesleki Kariyer Tanılama:

• Mesleki yetenekler, ilgiler, değerler

• Mesleki, tercih listesi oluşturma

PDR Etkinlikleri

• Psikolojik Danışmanlık

• Okul – Öğrenci – Veli İşbirliği

• Önleyici Disiplin

• Ar-Ge Program Geliştirme Çalışmaları

• Kariyer Planlaması – Seminerler

Meslek Tanıtımları - Üniversite

Tanıtımı

• Tanılama, Kişisel Gelişim,

Karakter Eğitimi, Değerler

Eğitimi

PDR Yapılandırmacı – Çözüm Odaklı - Önleyici Modeli

• Tanılama

• Test –Envanter- Gözlem

• Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

• Grup Görüşmeleri

• Veli Görüşmeleri

(Bireysel-Veli Buluşmaları-Ziyaret)

• Seminer-Panel-Toplantı

• Etkinlik-Eğitim

• YBM Kullanımı

• Değerler /Akademik Hedefler Süreci

• Ofis-Zümre-İdari Görüşmeleri

• Resmi Evrak

• Aylık Pano

• Mesleki/Kariyer Rehberliği

• YGS-LYS Çalışmaları