NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Spor Eğitimi

“Bedensel Gelişim için Sağlıklı Spor”

Çınar Koleji lise kademesinde beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirli bir spor branşına yönlendirilir, sporcu - öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak spor faaliyetlerine katılımları sağlanır. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak birey toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. Bu bağlamda öğrencilerimiz;

 •  Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirir ve geliştirir.

 •  İyi duruş alışkanlığı edinir.

• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinirler.

• Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.

• Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.

 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olur.

• Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili, bilgi, tavır ve alışkanlıkları edinir.

 • Tabiatı severek temiz hava ve güneşten faydalanır.

 • Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapar.

 • Kendine güven duyma, yerinde çabuk karar verir.

Kulüp Çalışmaları

Kulüp çalışmaları ile öğrencilerimize tercih edecekleri çeşitli branşlarda yıllık veya dönemlik olarak eğitimler verilir. Yoğun ders programının öğrencilerimizde oluşturduğu zihinsel yorgunluğu azaltıp seçtikleri branşlarda eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanır. Hafta sonu 3 ders saati olarak planlanan kulüpler şunlardır:

 • Halk Oyunları Kulübü

• Buz Pateni Kulübü

• Jimnastik Kulübü

• Basketbol Kulübü

• Futbol Kulübü

• Masa Tenisi Kulübü

• Badminton Kulübü

• Okçuluk Kulübü

• Voleybol Kulübü

• Binicilik Kulübü

• Taekwondo Kulübü