NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Üniversite Sınavlarına Hazırlık Sistemi

“Çınar Eğitim Modeli ile Yüksek Başarı”

Çınar Koleji’nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 22 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen “Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi” ile sınav endişesi yaşamazsınız. İyi bilirisiniz ki; Çınar Koleji sizi hem hayata hem sınavlara hazırlar.

Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi

9. Sınıf’ta TYT-YKS Hazırlık Süreci Başlar

• Haftalık konu tarama testleri ve aylık deneme sınavları ile eksik konular belirlenir ve takviye çalımalar ile eksikler giderilir.

• Rehberlikte koçluk sistemi ile öğrencilerimiz

bire bir takip edilir.

10. Sınıf’ta TYT-YKS Hazırlık Süreci Devam Eder

• Haftalık konu tarama testleri ve aylık deneme sınavları ile eksik konular belirlenir ve takviye çalışmalar ile eksikler giderilir.

• Kabiliyetleri ve seçecekleri meslekler doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilir.

• Rehberlikte koçluk sistemi ile öğrencilerimiz bire bir takip edilir.

11. Sınıf’ta TYT-YKS Hazırlık Temposu Artırılır

• YGS çalışmaları yılın başında başlar.

• Haftalık konu tarama testleri uygulanır.

• Yıl boyu cumartesi günleri ek çalışma yapılır.

• Düzenli deneme sınavları yapılır.

• Yaz tatili ödevlendirmesi yapılır.

• Rehberlikte koçluk sistemi ile öğrencilerimiz bire bir takip edilir.

12. Sınıf’ta TYT-YKS Hazırlıkları Yoğunlaşır

• Ağustos ayında eğitim dönemine başlanır.

• Seviye tespit sınavı yapılarak sınıflar belirlenir.

• Düzenli deneme sınavları yapılır.

• Öğrenci bazında tespit edilen eksikler giderilir.

• Yıl boyu cumartesi günleri ek çalışma yapılır.

• Rehberlikte koçluk sistemi ile öğrencilerimiz bire bir takip edilir.

SERBEST ÇALIŞMA SALONU – SORU ÇÖZÜMÜ ODASI

Hafta içi okul çıkışlarında serbest çalışma salonları ve soru çözüm odaları öğrencilerimizin kullanımına sunulur.

IŞIKLAR CUMARTESİ DE AÇIK!

12. sınıfta okumak hafta sonlarını da değerlendirmeyi zorunlu kılar. Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi hafta içi öğrendiklerini hafta sonu sınavlarıyla ölçmeyi ve pekiştirmeyi amaçlar.

SINAV SONRASI SICAĞI SICAĞINA ANALİZ

Cumartesi günleri yapılan deneme sınavlarının ardından, aynı gün sınav sonrasında soruların çözümü ve analizi yapılır.

TÜM LİSE MÜFREDATI BİR YILDA AVUÇLARINDA

Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi, 4 yıllık lise müfredatının tamamını son sınıfta tekrar ele alarak yıllardır en iyi üniversitelere gönderdiği öğrencilerine her sene yenilerini ekler.

REHBERLİKTE KOÇLUK SİSTEMİ

Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi her alanda olduğu gibi rehberlik alanına da farklı bir açılım getirerek “REHBERLİKTE KOÇLUK SİSTEMİ”ni uygular. Bu sistem akademik hayatında öğrencinin başarı ve becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile rehber öğretmen arasında kurulan iş birliğidir. Öğrenci koçluğunun amacı öğrenciyi önceden belirlenen hedefler doğrultusunda motive etmek, yönlendirmek ve öğrencinin bu zaman içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

BİRE BİR ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Bu sistemde sınıf danışman öğretmeni, rehber öğretmen ve branş öğretmeni tarafından öğrenci takip edilir. Sınav sonuçları öğretmenleri tarafından komisyon kurularak değerlendirilir, öğrencinin ihtiyacı belirlenir ve verimli ders çalışma teknikleri ile öğrencinin programı hazırlanır. Verilen program sınıf danışman öğretmeni tarafından takip edilir.

KARİYER GÜNLERİ

Okul rehberlik birimi mesleki rehberlik çalışması kapsamında her yıl “KariyerGünleri” etkinliği düzenler. Bu önemli günlerde öğrenciler, kulaktan dolma bilgiler yerine üniversitelerden gelen akademisyenler, bölümden öğrenciler ve alanda çalışan meslek erbabları ile görüşerek onlardan istedikleri meslekle ilgili bilgiler alırlar.

ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİ

Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek ve içine girecekleri ortamı önceden görmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin saygın üniversitelerine geziler düzenlenir.

Öğrencimiz, gezi kapsamında üniversite içerisinde yer alan derslikleri, kampüs yapısını görme fırsatı bulurken hayalindeki meslek hakkında da daha detaylı bilgi sahibi olma fırsatı bulur.