NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Değerler Eğitimi

"Bizi Biz Yapan Değerleri Yaşıyor ve Yaşatıyoruz"

Manevi Gelişim İçin Değerler Eğitimi 

Modern hayatın tüm tehlikeleri ve kötülüklerine karşı nesillerimizi korumak; evlatlarımızı fikren ve ahlaken besleme düşüncesi günümüzde farklı bir öneme sahiptir. Değerler eğitiminin en önemli gayesi, çocuklarımızın yüreklerini, yaratılış gayemiz doğrultusunda, insanı insan yapan değerlerle donatmaktır. Bu doğrultuda değerler eğitimi “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirmede eğitim hayatında önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda çocuklarımızın; inançlı, ahlaklı, vatanını milletini seven, topluma yararlı insanlar olmaları için çeşitli eğitim çalışmaları yapılmakta; bizleri değerli kılan ahlaki özelliklerimizi ve değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan nesiller yetişmesi için çeşitli önemli faaliyetlere imza atılmaktadır.

Seçkin Eğitim Kadrosu ile Verimli Dersler

 Okulumuzda alanında donanımlı ve seçkin öğretmenlerimizle en verimli şekilde dersler işlenir; interaktif metotlarla öğrencilerin katılımı sağlanır.

Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Bu dersin amacı; mukaddes kitabımızı seven, mesajlarını anlayan, düzgün okuyan, sureleri ezberleyen, Kur’an kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmektir.

• Ana sınıfından lise 12. Sınıfa kadar öğrencilerimiz, haftada ikişer saat Kur’an eğitimi alırlar.

• Her sınıfa iki öğretmen derse girer. Öğrenciler, seviye gruplarına ayrılır ve farklı mekanlarda ders yaparlar.

• Akıllı tahta üzerinden Diyanet Kuran-ı Kerim portalı esas alınarak, görsel video ve ses kayıtlarıyla dersler zenginleştirilir.

• Kur’an’a geçmekte zorlanan öğrenciler, grup derslerine alınır.

• Hafta sonları Kur’an kulübü oluşturulur. Kendisini daha çok geliştirmek isteyen öğrenciler, bu kulübe katılarak destek alırlar.

5. Sınıflara Özel Dil/Din Eğitimi Kapsamında Kur’an Sınıfı

Yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimine bir alternatif olarak geliştirilen 5. Sınıflara özel din eğitimi ağırlıklı “Kur’an Sınıfı” ile öğrencilerimizin manevi gelişiminde önemli bir yol kat edilir. • Bu sınıf; öğrencilerin isteği, velilerin onayıyla belirlenen özel bir sınıftır. • Haftada 9 saat Kur’an dersi (talim ve ezber), 2 saat Arapça, 1 saat Kur’an kültürü dersi işlenir. • Çocuğunun, temel dini bilgiler, Kur’an bilgisi ve manevi açıdan daha donanımlı olmasını isteyen veliler bu sınıfı tercih ederler.

“Değerler Merdiveni” Eğitim Modeli

 Değerlerimizi öğretmek ve benimsetmek için temizlikten hoşgörüye, yardımseverlikten dürüstlüğe farklı birçok değerimiz, “Değerler Merdiveni” eğitim modeli ile her sınıf seviyesinde, birbirini tamamlayan bir bütün halinde öğrencilerimize aktarılır. Öğrencilerin aktif rol aldığı çeşitli etkinliklerle bir davranış olarak kazandırılması hedeflenir. Böylece kişilik yapısı ve ahlaki değerler bakımından çevresine de örnek olan bireyler yetiştirilir.

Bu kampanya, öğrencilerimize; manevi sorumluluk ve ibadet bilinci kazandırmak

için düzenlenen gönüllü bir uygulamadır.

• Bu çalışma her dönemde bir defa yapılır ve üç hafta sürer.

• Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından çizelge kitapçıklar hazırlanır ve öğrencinin, ibadet sürecini kendi kendine takip edip puanlaması istenir.

• Kampanya sonunda tören yapılır. Kampanyaya katılan, belirlenen hedefin üstünde puan alan tüm öğrencilere ödüller verilir.

Haftanın Örnek Öğrencisi (Yeşil Kart) Projesi

 • Güzel davranışların yayılmasını sağlamak için, öğrencilerin olumlu davranışlarını takdir edip ödüllendirmeye dayalı bir projedir.

• İlkokul birinci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar (sekizinci sınıf dâhil) tüm öğrencileri içine alır.

• Tüm öğretmenlere, üzerinde erdemli davranışların yazılı olduğu yeşil kartlar dağıtılır.

 • Öğretmenlerimiz, sınıfta, koridorda, yemekhanede, bahçede veya okulun herhangi bir yerinde, güzel bir davranış gördüğünde ilgili öğrenciye yeşil kart verir.

 • Öğrenci, bu kartı rehberlik hocasına teslim eder.

• Hafta içinde, her sınıf seviyesinde, en çok yeşil kart alan öğrencilere madalya verilir.

• Bu öğrencilerin resimleri, ilan panosuna “Haftanın Örnek Öğrencileri” sloganıyla asılır ve bir hafta süreyle panoda kalır.

• Böylece güzel davranışlar özendirilir ve yaygınlaştırılır.

Değerler Eğitimini Merkeze Alan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Sosyal ve kültürel faaliyetler okulda bir atmosfer, oluşturur. Öğrenciler bu atmosferde ve iklimde yetişirler. Değerler eğitimini merkeze alan sosyal ve kültürel aktiviteler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerinde, daha iyi idrak etmelerinde ve yaşamalarında önemli bir paya sahiptir. Etkinliklerimizden bazıları:

• Kutlu doğum programları

• Kandil kutlamaları

• Yoksullara yardım kampanyaları

• Kulüp çalışmaları

• Camileri ve manevi mekânları ziyaret gezileri

• Kültürel ve ahlaki konularda yarışmalar