NE ARAMIŞTINIZ ?

ESENYURT KAMPÜSÜ

Çınar'da Akademik Eğitim

“Hayatı Öğrenmeye İlkokulda Başlıyoruz”

“Hayatı Öğrenmeye İlkokulda Başlıyoruz”

Çocuklarımız toplum ferdi olma yolundaki ilk adımını ailede, sonraki adımını ise eğitim ve öğretim kurumlarında atarlar. Yaşadığı coğrafyanın; kültürel ve manevi değerlerini bilen, akademik yönden kendini geliştirmiş, duygusal zekasını kullanabilen çocuklar; toplumsal hayat içerisinde daima parmakla gösterilir. Çınar Koleji olarak; çocuklarımızı, örnek bir birey olarak toplumumuza kazandırmayı amaçlıyoruz. Kurguladığımız eğitim sürecimiz, felsefemiz ve tüm kurumsal hafızamız bu amaç doğrultusunda çalışmaktadır.

Artık, Matematik Çok Kolay!

İlkokula yeni başlayan öğrencilerimiz, ilk başta matematiğin görsel işlemleri ile tanışırlar. Görsel işlemlere aşinalığı olan öğrencilerimiz daha sonraki süreçlerde doğal sayılarda saymayı ve rakamları yazmayı öğrenirler. Ayrıca öğrencilerimiz; eğitim sürecimizde yer alan dijital ve interaktif metotlar sayesinde matematikle yakın arkadaş olacaklar.

Hayatın içinden Hayat Bilgisi!

Öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinde; öncelikli olarak davranış eğitim sistemi ile toplumsal hayata hazırlanır. Ders içeriğinde bulunan tüm konular görsel anlatımlar ve karşılıklı iletişim ile işlenir.

Önce Kendi Dilimiz

Kendi dilini etkin bir biçimde kullanabilen bireyler, diğer bireylere nazaran hem sosyal hem de iş hayatlarında çok daha başarılıdır. Okulumuzda verilen Türkçe eğitiminin asli amacı öğrencilerimizin kendi anadili olan Türkçeyi sevmeleri ve temel düzeyde dil bilgisine sahip olmasıdır.

Fen Bilgisi Derslerinde Uygulama

Fen Bilgisi eğitiminde öğrencilerimiz; teorik bil­ginin yanı sıra deneyim felsefesi ile de beslenir. Okulumuzda bulunan atölyelerde ve laboratu­varımızda deneyler ve etkinlikler düzenleyen öğrencilerimiz ders alanında daha verimli bir hale gelirler.