NE ARAMIŞTINIZ ?

ESENYURT KAMPÜSÜ

Spor Eğitimi

"Aktif Zihinsel ve Bedensel Gelişim"

Çınar Koleji ilkokul kademesinde Beden Eğitimi dersleri rekabetten uzak, öğrencilerin yeteneklerini geliştiren etkinlikler ile yapılır. Yapılan bu etkinlikler sonucunda ilkokulu bitiren öğrencilerimiz aşağıdaki davranışları kazanır:

• Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.

• İyi duruş alışkanlığı kazanırlar.

• Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.

• Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.

• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, tavır ve alışkanlıklar edinirler.

• Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları gereği gibi kullanmayı öğrenirler.

• Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yaparlar.

• İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinirler.

• Fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimser ve yaşam biçimi haline getirebilirler.

Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri

Çınar Koleji ilkokul kademesindeki öğrencilerimize Beden Eğitimi dersi yapılırken aşağıdaki öğretim yöntemleri kullanılır.

• Gösteri (Demonstrasyon-Canlandırma)Yöntemi

• Komut Yöntemi

• Görevle Öğretim

• Eşli Çalışma Yöntemi

• Kendini Değerlendirme(Kontrol)Yöntemi

• Katılım Yöntemi

• Karma Yöntem