NE ARAMIŞTINIZ ?

ESENYURT KAMPÜSÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

"Ortaokulda kişisel gelişim için Psikolojik danışmanlık ve rehberlik"

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarında hedeflenen okul öncesinden liseye kadar öğrencilerimizin potansiyelleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanınır. Donanımlı PDR kadromuz tarafından hazırlanan önleyici ve eğitsel rehberlik anlayışı tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize danışmanlık sunarak, akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi hedeflenir.

Çınar Koleji PDR Felsefesi:

Ortaokul: Orta öğretimde düşünen, sorgulayabilen, sınırlarının farkında olan, kültür mirasına sahip çıkabilen, kendine hedef belirleyen ve bu hedefi için çalışan özgün bireyler yetişmesinde fayda sağlamak için fırsatlar oluşturur.

Çınar Koleji’nde Rehberliğin Amacı:

• Kişisel Sosyal Gelişim

• Karakter Gelişimi

PDR Etkinlikleri:

• Psikolojik Danışmanlık

• Okul – Öğrenci – Veli İşbirliği

• Önleyici Disiplin

• Ar-Ge Program Geliştirme Çalışmaları

• Seminerler, Meslek Tanıtımları - Lise Tanıtımı

• Tanılama, Kişisel Gelişim, Karakter Eğitimi, Değerler Eğitimi

Genel Olarak Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Biriminin

Yaptığı Çalışmalar:

Kişisel Sosyal Tanılama:

• Kişilik gelişimi

• Öz güven

• Kişisel sorunlar

• Kendini ifade edebilme

• Sosyal uyum

• Problem çözme becerileri

Eğitsel Akademik Tanılama:

• Eğitsel güçlü ve zayıf yönlerin analizi

• Çalışma alışkanlıkları ve öneriler

• Eğitsel gelişim sürecinin analizi

Mesleki Kariyer Tanılama:

• Mesleki yetenekler, ilgiler, değerler

• Mesleki olgunluğun tespiti

Üstün Potansiyelli Çocuklara Yönelik Çalışmalar

• Drama ve hayal atölyesinde özel çalışma

• ‘Yeteneğim Geleceğim’ çalışması

PDR Yapılandırmacı

– Çözüm Odaklı -

Önleyici Modeli

• Tanılama

• Test –Envanter-

Gözlem

• Bireysel Öğrenci

Görüşmeleri

• Grup Görüşmeleri

• Veli Görüşmeleri

(Bireysel-Veli

Buluşmaları-Ziyaret)

• Seminer-Panel-

Toplantı

• Etkinlik-Eğitim

• YBM Kullanımı

• Değerler /Akademik

Hedefler Süreci

• Ofis-Zümre-İdari

Görüşmeleri

• Resmi Evrak

• Aylık Pano

• Mesleki Rehberlik

• TEOG Çalışmaları