NE ARAMIŞTINIZ ?
“İdeoloji Diye Bir Şey Yok!”

“İdeoloji Diye Bir Şey Yok!”

GDP Ayın Konuğu Etkinlikleri çerçevesinde Umut İmamoğlu, Betül Balaban ve Asım Erdem’i ağırladık.  İdeolojilerin gündem edildiği program Çınar Koleji Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çevre İmam Hatip okullarından öğrenci ve hocaların da katıldığı programda ideolojilerin ortaya çıkış sürecindeki tarihi bağlam, belli başlı ideolojiler ve bu ideolojilerin uygulanma biçimi ve sonuçları ele alındı. Programın sonunda sonuç mahiyetinde bir konuşma yapan Umut İmamoğlu; aslında “ideoloji” diye bir şeyin olmadığını, Batı Medeniyetinin kendi siyasi, kültürel ve sosyal koşulları içerisinde vücut bulan bu yorumlara mecbur olmadığımızı, bir birey olarak dünyayı ve hadiseleri değer ve gerçeklerimiz istikametinde kendi yorumumuzla kavrayıp kurabileceğimizi ifade etti.

BENZER HABERLER