NE ARAMIŞTINIZ ?
Kaostan Kozmosa Geçiş Tevhitle Mümkündür

Kaostan Kozmosa Geçiş Tevhitle Mümkündür

GDP İnanç Dersleri Etkinlikleri bağlamında Talha Hakan Alp Bey ile “tevhit” konusu işlendi.

Kendisinin olmaması durumunda hiçbir şeyi açıklayamadığımız ontik ve zorunlu varlık olan Yaratıcının tekliğine inanış demek olan tevhit; kavramsal, tarihsel ve düşünsel açıdan ele alındı. Mutlak bir varlık olan Yaratıcının zat, sıfat ve fiilleri itibariyle ortağı olmaması, duyulur bir varlık olmayıp akledilir bir varlık olması hususları vurgulandı.

BENZER HABERLER