NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

“Sevgi İle Gelişen, Minik Yüreklere Dokunmak İçin Nitelikli PDR Hizmetleri”

İlkokul döneminde çocukların hayatına bilişsel unsurlar ilk kez, yoğun bir şekilde girer. Çocukların ben merkezci dönemden çıkmaları, arkadaşlarıyla empati geliştirebilmeleri, sınıf içerisinde uyumlu davranmaları ve olumlu arkadaşlık süreçleri psiko-sosyal açılardan gelişimi için oldukça önemlidir. Aynı zamanda, edinmeye başladıkları bilgileri içselleştirebilme, akademik seviyelerini geliştirebilmek için çocukların kurallı ortamlarda belirli yönergeleri takip edebilmeleri gerekir. Bu durum da çocukların ancak sorumluluk bilinçlerinin ve irade süreçlerinin gelişebilmesiyle mümkün olur. Çınar Koleji ilkokul psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri de çocukları bu açılardan kapsamaya, bu alanlarda velilerle iş birliği halinde çalışmalar yapmaya ve en önemlisi karakter ve ahlaki gelişime öncelik verir.

Çınar Koleji’nde Rehberliğin Amacı:

• Kişisel Sosyal Gelişim

• Karakter Gelişimi

Kişisel Sosyal Tanılama:

• Kişilik gelişimi

• Öz güven ve yeterlilikler

• Kişisel sorunlar ve sorun alanları

• Kendini ifade edebilme

• Uyum

• Olumlu davranışlar

PDR Etkinlikleri:

•Psikolojik Danışmanlık

• Okul – Öğrenci – Veli İşbirliği

• Önleyici Disiplin

• Ar-Ge Program Geliştirme Çalışmaları

• Tanılama, Kişisel Gelişim, Karakter Eğitimi

Eğitsel Akademik Tanılama:

• Duygusal, sosyal, bilişsel, psikomotor ve dil gelişimi

• Eğitsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin analizi

• Eğitsel gelişim sürecinin analizi

PDR Yapılandırmacı – Çözüm Odaklı - Önleyici Modeli

• TanılamaTest –Envanter- Gözlem

• Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

• Grup Görüşmeleri

• Veli Görüşmeleri (Bireysel-Veli Buluşmaları-

Ziyaret)

• Seminer-Panel-Toplantı

• Etkinlik-Eğitim

• YBM Kullanımı

• Değerler /Akademik Hedefler Süreci

• Ofis-Zümre-İdari Görüşmeleri

• Resmi Evrak