NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Sanatsal Eğitim

Sanatsal Çalışmalar İle Yetenekleri Geliştirme

Akademik eğitimi destekleyen sanatsal çalışmalar öğrencilerin bireysel gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Okulumuzda öğrencilerin yeteneklerini keşfedecekleri, geliştirecekleri ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri kabiliyetlerini bir adım öteye taşıyabilecek görsel ve işitsel uygulamalı dersler yapılmaktadır. Bu uygulamalı dersler içinde müzik ve görsel sanatlar çalışmaları öğrencilerin severek katıldıkları derslerdir.

 İlkokul Öğrencilerine Yönelik Müzik Eğitimi

Müzik dersleri ile öğrencilerimizin işitsel ve estetik algı yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulamalı müzik dersleri yapılır. Öğrencilerin bu dersler ile müziği sevmeleri ve olumlu bir tutum sergilemeleri hedeflenir. Müzik dersleri kapsamında öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara sahip olması amaçlanır:

 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak

• Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek

 • Öğrenciye kendi sesini sevdirip, doğru ve etkili kullanmasını sağlamak

• Bireysel ve toplu olarak iş yapabilme kabiliyetini geliştirmek

 • Müzik alanında estetik beğeni düzeyini gelişmesini sağlamak

• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmeyi sağlamak

Müzik Derslerindeki Uygulamalar

 Müzik derslerimizde öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak için; bireysel ve toplu şarkı söyletip beden dilini daha doğru kullanabilmeleri öğretilir. Ayrıca öğrencilerimize derslerdeki kazanımlarına uygun şarkılar öğretilerek derslerine destek sağlanır. Derslerimizde yapılan çalışmalarla da öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

İlkokul Öğrencilerine Görsel Sanatlar Eğitimi

Okumuzda görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini en etkili ve eğlenceli bir şekilde aktarmaları sağlanır. Sanat formasyonu almış öğretmen kadromuz, öğrencilerin kendilerini en iyi ifade edebildikleri teknikleri onlara öğretir. Her öğrenci atölyelerimizde “Bunu ben yaptım’’ diyebileceği ve evine asabileceği çalışmalar üretir. Yapılan çalışmalar okul içerisinde ve okul dışında çeşitli mekânlarda sergilenir. Ayrıca yetenekli öğrenciler yetenekleri doğrultusunda yönlendirilir