NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Yabancı Dil Eğitimi

“Yabancı Dilin Temellerini Erken Yaşta Atan Nitelikli Eğitim”

Çınar Koleji’nde; anaokulunda başlayan İngilizce eğitimi ilkokul kademesinde öğrencilerimizin kelimeler, oyunlar, şarkılar ve dramalarla dili yaşayarak öğrenmesi ile devam eder. Yabancı dil eğitiminin temelleri sağlam bir şekilde atılırken, öğrencilerimizin dil becerilerini kazanmaları ve dili sevmeleri hedeflenir. Anaokulundan itibaren başlattığımız İngilizce eğitimi ile çocuklarımızın yabancı dil eğitimine ilk adımlarını sağlam bir şekilde atmaları ve dil bilgisi yapılarından çok, hedef dili anlamaları ve özgüvenli bir şekilde konuşmaları amaçlanır. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda İngilizce derslerimiz, Core English (ana ders) ve Integrated Skills (beceri odaklı İngilizce) derslerinden oluşur. Bu derslerden Core English (ana ders)‘e Türk öğretmenler, diğer İngilizce derslerimize Native (Yabancı) öğretmenler girer. İngilizce derslerinde tüm görsel ve işitsel teknolojilerden faydalanılarak eğitim verilir. İnteraktif olarak yapılan derslerimizde dört dil becerisi olan Listening (dinleme), Speaking (konuşma), Reading (okuma) ve Writing (Yazma)’e ağırlık verilir. Özel olarak dizayn edilmiş Storyland Atölyemizde öğrencilerimiz hikâyeleştirme (storytelling) metodunu kullanarak okudukları kitapları dramatize etme becerisi kazanır.

MIND ENGLISH / ENGLISH TOWN

Çınar Koleji’nin patentli eğitim modeli olan ve okulumuzun yabancı öğretmenleri tarafından hazırlanan Mind English Booklet çalışmaları ile öğrencilerimize günlük İngilizce kullanımlarının öğretilmesi hedeflenir. Mind English Booklet (fasikülleri) sınıflarda Native öğretmenlerimiz tarafından işlenir. Burada öğrenilen günlük İngilizce kalıplar özel olarak dizayn edilmiş, üç boyutlu arka planlar önünde her dönemin sonunda öğrencilerimiz tarafından sergilenir. Banka, süpermarket, restoran, hastane, sınıf, kıyafet dükkanı gibi arka planlar kullanılarak öğrencilerimizden kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri beklenir. Performanslarına göre her dönem sonunda öğrencilerimize sertifikalar verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İlkokulda kademesinde yabancı dil eğitimi 5 farklı şekilde değerlendirilir.

Trinity Sınavları

TRINITY sınıflarında, öğrencilerimiz her yıl Trinity College tarafından uygulanan Speaking (konuşma ) sınavlarına katılır. Öğrencilerimizin yurt dışından gelen examiner tarafından konuşma becerileri gözlenir ve değerlendirmeye alınır. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanır. * Bu sınava katılım isteğe bağlıdır.

Sınıf Self Check ve Sınav

4. sınıflarda her dönem ölçme - değerlendirme olarak self check ve sınav uygulaması yapılır. Ayrıca öğretmenlerimiz tarafından verilen ders içi performans notları ile öğrencilerimizin gelişimi değerlendirilir.

İngilizce Karne Her dönem sonunda öğrencilerimizi değerlendirdiğimiz, belirlenmiş kriterlerden oluşan İngilizce karneler bulunur. Her dönem sonu verilen karneler ile öğrencilerimiz İngilizce öğretmenlerimiz tarafından ders içi performanslarına göre değerlendirilir.

Online Ödev Platformu

1, 2, 3 ve 4. sınıflarda İngilizce dersinde online ödev platformu kullanılır. Öğrencilerimizin dili eğlenerek ve oyunlarla öğrenmesini destekleyen online ödev platformu ile her hafta düzenli olarak ödevlendirme yapılır. 1. - 4. sınıflarda uygulanan online ödev platformunun içerisinde öğrencilerimizin gelişimini destekleyen okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil becerilerini geliştiren akademik bölümler bulunur. Haftalık olarak yapılan çalışmalar ile ilgili sistemden veriler alınır ve takibi düzenli bir şekilde yapılır.

NEWSLETTER (VELİ BİLGİLENDİRME)

İngilizce öğretmenlerimizin hazırladığı Newsletter adı verilen 15 günlük paylaşım mektuplarıyla derslerde işlenen konulardan ve yapılan uygulamalardan velilerimiz haberdar edilir. Böylelikle veli - öğretmen - öğrenci iletişimi güçlendirilir