NE ARAMIŞTINIZ ?

SIKÇA SORULANLAR

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e- Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim ve Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

ç) Veliler/vasiler, Eğitim ve Öğretim Desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U

2015-2016 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Tarih Yapılacak İşlem

10 Ağustos 2015 –02 Eylül 2015

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

10 Ağustos 2015 –02 Eylül 2015

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

3 Eylül 2015 Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı
04 -10 Eylül 2015 Öğrencilerin Tercih İşlemleri
11 Eylül 2015 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
14-21 Eylül 2015 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
22 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
22-30 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 

Tarih Yapılacak İşlem
3 Eylül 2015 Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı
11 Eylül 2015 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

 

Ek yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.

Eğitim ve Öğretim Desteği Ek Yerleştirme Sonuçları e-Kılavuzda belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Tarih Yapılacak İşlem
22 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
22-30 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 

 Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri Eğitim ve Öğretim Desteği için resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak Eğitim ve Öğretim Desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek 
Öğrenci Sayıları
Okul Öncesi 2.680,00 TL 20.000
İlkokul 3.220,00 TL 50.000
Ortaokul 3.750,00 TL 50.000
Orta Öğretim 3.750,00 TL

110.000

Temel Lise 3.220,00 TL 110.000

 

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Veliler/vasiler, Eğitim ve Öğretim Desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U

Nisan, Mayıs, Haziran 2015 aylarından bir tanesine ait maaş belgesini başvuru sırasında getirmesi gereklidir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça Eğitim ve Öğretim Desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre Eğitim ve Öğretim Desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

2014-2015 öğretim döneminde Eğitim ve Öğretim Desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U 

Tarih Yapılacak İşlem
14-21 Eylül 2015 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

 

Detaylı bilgi için; http://goo.gl/iDlP8U