NE ARAMIŞTINIZ ?

Çınar'da Eğitim

OKUL ÖNCESİ AKADEMİK EĞİTİM

“Anaokulundan Üniversiteye Çınar’da Eğitim…”

Eğitim sistemimizle; dinleme, anlama, karşılıklı konuşma ve tartışma konularında bilgili; sözlü anlatım, okuma farkındalığı ve ses eğitimi alanlarında özgüvenli; anadiline hâkim, betimleme becerisine sahip, hayal kurabilip aktarabilen, ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapabilen, saygı gösteren örf adet ve geleneklerimize sahip çıkabilen, küçük yetişkinler eğitmek amaçlanır.

Okul Öncesi Akademik Eğitim

İLKOKUL AKADEMİK EĞİTİM

“Hayatı Öğrenmeye İlkokulda Başlıyoruz”

Okulumuzdaki İlkokul eğitim anlayışı olarak öğrencilerimizin değerlerine sahip, akademik yönden donanımlı toplum içerisinde kendisini ifade edebilen bireyler olmaları öncelenir. İlkokul kadememizin ilk üç yılında öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini hem yazılı hem de sözlü olarak en doğru şekilde ifade etmelerine yardımcı olacak ortamlar oluşturulur.

İlkokula Özel Öğrenci Tanılama Sistemi Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve bu doğrultuda eğitim vermek amacıyla ilkokul 1. sınıfta alınan bir öğrencinin 4. sınıftan mezun edilirken müzik, resim, beden eğitimi gibi herhangi bir branşta yeteneğinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği bir sistemdir. 

İlkokul Akademik Eğitim

ORTAOKUL AKADEMİK EĞİTİM

“Geleceği Şekillendiren Başarılı ve Erdemli Nesiller Yetişiyor”

Başarılı ve Erdemli Nesiller yetiştirmeyi görev edinmiş olan okulumuz, öğrencilerimizin hem ahlaki değerlere sahip olmalarını hem de akademik anlamda başarılı olmalarını sağlamayı temel misyon edinmiştir. Her zaman yeniliklere açık, okuyan, araştıran, sanat ve sporla kendini geliştiren, bilimsel çalışmalara meraklı, çevresiyle uyumlu, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir. 

Dünya vatandaşı olma yolunda etkili yabancı dil eğitimi ve ulusal sınavlarda en üst düzeyde başarıyı yakalamak hedeflenir. 5. sınıflarda ağırlıklı yabancı dil (İngilizce-Arapça) sınıflarımızla yoğun bir ‘dil hazırlık sınıfı’ seviyesinde özel program uygulanır. Etkili ve kuşatıcı öğrenci ve veli iletişimiyle, tüm bu süreçler velilerimiz ile ortak bir şekilde yürütülür.

Liselere Geçiş Sınavı odaklı özel bir akademik eğitim ile gençlerimizi buluşturmak amaçlanır.

Ortaokul Akademik Eğitim

LİSE AKADEMİK EĞİTİM

Vatana ve Millete Hayırlı, Donanımlı Gençler Yetişiyor

Dünya standartlarında yabancı dil eğitimi, kapsamlı değerler eğitimi, yetenekleri geliştiren Yaşam Becerileri Merkezi ile öğrencilerimiz en donanımlı şekilde hayata hazırlanır. Üniversiteye hazırlık çalışmaları ile öğrencilerimize yoğun ve etkin bir program uygulanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sözel ve sayısal derslerde etkin ders anlatımlarının yanı sıra soru çözümü ve rehberlik çalışmaları ile akademik eğitimleri desteklenir.

Üniversiteye hazırlama konusunda 24 yıllık tecrübesi ile önemli çalışmalara imza atan okulumuzda YKS hazırlık çalışmaları 11. Sınıfta başlayıp, 12. Sınıfta yoğun biçimde devam eder. Çınar Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınavlara hazırlanan yüzlerce mezun öğrencimiz, ülkemizin seçkin üniversitelerinde okumaktadırlar.