NE ARAMIŞTINIZ ?

Çınar'da Eğitim

DEĞERLER EĞİTİMİ

“Bizi Biz Yapan Değerleri Yaşıyor ve Yaşatıyoruz”

Değerler eğitiminin en önemli amacı, çocuklarımızın yüreklerini, yaratılış gayemiz doğrultusunda, insanı insan yapan değerlerle donatmaktır. Bu doğrultuda değerler eğitimi “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirmek gayesiyle Çınar Eğitim Modeli'nde (ÇEM) önemli bir yere sahiptir. Çocuklarımızın; inançlı, ahlaklı, vatanını milletini seven, topluma yararlı, örnek ve önder insanlar olmaları için çeşitli eğitim çalışmaları yapılmakta; bizleri değerli kılan ahlaki özelliklerimizi ve değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan nesiller olarak yetişebilmeleri için çeşitli önemli faaliyetlere imza atılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SON SINIFA KADAR KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİ

Okulumuzdaki Kur'an eğitiminde mukaddes kitabımızı seven, güzel okuyan, sureleri öğrenen, mesajlarını anlayan, Kur’an kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. Öğrencilerimizin inançlarını en doğru şekilde öğrenmeleri için ana sınıfından 12. sınıfa kadar; Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal dersleri ile Kur’an’ın mesajlarını iyi ve doğru kavramayı sağlayan bir din eğitimi verilir.

Okul Öncesinden Lise Son Sınıfa Kadar Kur’an-ı Kerim Eğitimi

TEMEL DEĞERLER EĞİTİMİ

Selamlaşma, temizlik, saygılı olma, sorumluluk bilinci, doğruluk-dürüstlük, yardımseverlik,  sevgi ve hoş görü gibi temel “İslami ve İnsani” değerler öğrencilerimize benimsetilir.

Temel Değerler Eğitimi

• Ana sınıfından itibaren öğrencilerimiz haftada ikişer saat Kur’an eğitimi alırlar. Öğrenciler seviye gruplarına ayrılır ve farklı mekanlarda ders yaparlar.

• Akıllı tahta üzerinden Diyanet Kuran-ı Kerim portalı esas alınarak, görsel video ve ses kayıtlarıyla dersler zenginleştirilir.

• Kur’an’a geçmekte zorlanan öğrenciler, grup derslerine alınır.

• Hafta sonları Kur’an kulübü oluşturulur. Kendisini daha çok geliştirmek isteyen öğrenciler, bu kulübe katılarak destek alırlar.EVDE OKUL:

Değerler eğitiminde elde edilecek kazanımların ders ve okul dışında da devam etmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve aile atmosferinde dostluk ve arkadaşlık duygularının canlı kalması için “Evde Okul” çalışmaları yapılır.

Evde Okul:

HUZURA KOŞUYORUZ:

Öğrencilerimize; manevi sorumluluk, ibadet ve kulluk bilinci kazandırabilmek için düzenlenen gönüllü bir uygulamadır. Değerler Eğitimi Zümresi tarafından hazırlanan kitapçıklarla öğrencinin ibadet sürecini kendi kendine takip edip puanlaması istenir. Performanslarına göre öğrenciler ödüllendirilir.

Huzura Koşuyoruz: