NE ARAMIŞTINIZ ?

Çınar'da Eğitim

DEĞERLER EĞİTİMİ

“Bizi Biz Yapan Değerleri Yaşıyor ve Yaşatıyoruz”

Değerler eğitiminin en önemli gayesi, çocuklarımızın yüreklerini, yaratılış gayemiz doğrultusunda, insanı insan yapan değerlerle donatmaktır. Bu doğrultuda değerler eğitimi “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirmek için eğitim hayatında önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda çocuklarımızın; inançlı, ahlaklı, vatanını milletini seven, topluma yararlı insanlar olmaları için çeşitli eğitim çalışmaları yapılmakta; bizleri değerli kılan ahlaki özelliklerimizi ve değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan nesiller yetişmesi için çeşitli önemli faaliyetlere imza atılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SON SINIFA KADAR KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİ

Mukaddes kitabımızı seven, mesajlarını anlayan, düzgün okuyan, sureleri ezberleyen, Kur’an kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. Ana sınıfından lise 12. Sınıfa kadar öğrencilerimiz, haftada ikişer saat Kur’an eğitimi alırlar. 

Okul Öncesinden Lise Son Sınıfa Kadar Kur’an-ı Kerim Eğitimi

TEMEL DEĞERLER EĞİTİMİ

Selamlaşma, temizlik, saygılı olma, sorumluluk bilinci, doğruluk-dürüstlük, yardımseverlik,  sevgi ve hoş görü gibi temel “İslami ve İnsani” değerler öğrencilerimize benimsetilir.

Temel Değerler Eğitimi

5. SINIFLARA ÖZEL DİL/DİN EĞİTİMİ KAPSAMINDA KUR’AN SINIFI:

Yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimine bir alternatif olarak geliştirilen 5. Sınıflara özel değerler eğitimi ağırlıklı “Kur’an Sınıfı” ile öğrencilerimizin manevi gelişiminde önemli bir yol kat edilir.

5. Sınıflara Özel Dil/Din Eğitimi Kapsamında Kur’an Sınıfı:

EVDE OKUL:

Değerler eğitiminin okul dışında da devam etmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve aile atmosferinde dostluk ve arkadaşlık duygularının canlı kalması için “Evde Okul” çalışmaları yapılır.

Evde Okul:

HUZURA KOŞUYORUZ:

Öğrencilerimize; manevi sorumluluk ve ibadet bilinci kazandırmak için düzenlenen gönüllü bir uygulamadır. Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından çizelge kitapçıklar hazırlanır ve öğrencinin, ibadet sürecini kendi kendine takip edip puanlaması istenir. Performanslarına göre öğrenciler ödüllendirilir.

Huzura Koşuyoruz: