NE ARAMIŞTINIZ ?

Çınar'da Eğitim

OKULÖNCESİNDE SEVGİ İLE GELİŞEN, MİNİK YÜREKLERİN PDR İLE YANINDAYIZ

Sosyal adaptasyonun ilk adımı olan okulöncesi eğitiminde 4,5 ve 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak; duygusal, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişim alanları etkin öğrenme ile desteklenir. Kişisel ve Sosyal Tanımlama, Eğitsel Akademik Tanımlama ve PDR yapılandırıcı çözüm odaklı çalışmalar yapılır. Okulöncesindeki öğrencilerin zihinsel, bedensel ve kişisel gelişimleri takip edilir; kontrol altında tutulur.
 

Okulöncesinde Sevgi İle Gelişen, Minik Yüreklerin PDR İle Yanındayız

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN ÇALIŞMALAR

İlkokul dönemince çocukların hayatına bilişsel unsurlar ilk kez yoğun bir şekilde girer. Çocuklarımızın ben merkezci dönemden çıkmaları, yeni arkadaşlıklar edinmesi, sınıf içerisindeki uyumu ve arkadaşlık süreçleri psiko-sosyal açıdan oldukça önemlidir. Çınar Koleji olarak deneyimli kadromuz ile verdiğimiz PDR hizmetleri ile öğrencilerimizin hep yanındayız. Psikolojik danışmanlık, önleyici disiplin, AR-GE program geliştirme, kişisel gelişim, tanılama, karakter eğitimi çalışmaların kapsamını oluşturur.

İlkokul Öğrencilerinin Öğrenme Verimliliğini Artıran Çalışmalar

YETİŞKİNLİĞE ADIM ATARKEN PDR ÇALIŞMALARI İLE ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DESTEK

Ortaokul kademesinde donanımlı PDR kadromuz tarafından hazırlanan önleyici ve eğitsel rehberlik anlayışıyla tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize danışmanlık sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflenir.

Yetişkinliğe adım atan öğrencilerin bedensel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak PDR çalışmaları yapılır.

Kişilik gelişimi, özgüven oluşturma, kişisel sorunlar, sosyal uyum, problem çözme becerileri gibi birçok alanda öğrencilerimize destek olunur.
Liselere geçiş sınavı gibi önemli sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize etkin rehberlik hizmetleri verilir ve sınav başarılarını artırmak amaçlanır.“ŞİMDİ”Yİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK; GELECEĞİ EN DOĞRU ŞEKİLDE PLANLAMAK İÇİN PDR ÇALIŞMALARIMIZ

Lisede Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; birer yetişkin olmaya hazırlanan lise öğrencilerinin yaşları gereği içinde bulundukları kırılgan süreçleri yönetebilmeleri, sorunlarla baş edebilmeleri ve akademik planlar yapabilmeleri için veriye dayalı rehberlik ve yönlendirme süreçlerini planlar ve uygular.

YKS sürecindeki öğrencileri bireysel, yakından ve sıkı takip ederek, sahadan aldığı veriler doğrultusunda görüşmeler yapar, “öğrenci- eğitim koçu-veli” üçgenini yönlendirir, destekler.