NE ARAMIŞTINIZ ?

ESENYURT KAMPÜSÜ

Sanatsal Eğitim

“Sanatsal Eğitim ile Estetik Bir Bakış Açısı”

Lise Öğrencilerine Yönelik Görsel Sanatlar Eğitimi

Okumuzda görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini en etkili ve eğlenceli bir şekilde aktarmaları sağlanır. Sanat formasyonu almış öğretmen kadromuz, öğrencilerin kendilerini en iyi ifade edebildikleri teknikleri onlara öğretir. Her öğrenci atölyelerimizde “Bunu ben yaptım’’ diyebileceği ve evine asabileceği çalışmalar üretir. Yapılan çalışmalar okul içerisinde ve okul dışında çeşitli mekânlarda sergilenir. Ayrıca yetenekli öğrenciler yetenekleri doğrultusunda yönlendirilir. Görsel sanatlar dersleri sadece 9. sınıfta yapılır ve 10. sınıfta da bir dönem dönüşümlü olarak işlenir. Okulumuzun atölyelerinde öğrencinin ilgi ve isteği doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar

• Ahşap yakma-boyama,

• Cam boyama,

• Tuval,

• Seramik boyama,

• Ayna kumlama,

• Ebru

Lise Öğrencilerine Yönelik Müzik Eğitimi

Öğrencilerimizin işitsel ve estetik algı yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulamalı müzik dersleri yapılır. Öğrencilerin bu dersler ile müziği sevmeleri ve olumlu bir tutum sergilemeleri hedeflenir. Müzik dersleri kapsamında öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara sahip olması amaçlanır:

• Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müzik dersini sevmelerini sağlamak

 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak

• Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek

• Öğrenciye kendi sesini sevdirip, doğru ve etkili kullanmasını sağlamak

• Bireysel ve toplu olarak iş yapabilme kabiliyetini geliştirmek

• Müzik alanında estetik beğeni düzeyini gelişmesini sağlamak

• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmeyi sağlamak

 • Bilinçli bir dinleyici olmalarını sağlamak

• Derslerimizde yapılan çalışmalarla da öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda hafta sonu yapılan müzik kulüplerine yönlendirilir.