NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Gems Eğitim Modeli

“Erken Yaşta Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar”

(Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) GEMS Nedir?

Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratır ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlar.

Sadece Okul Öncesine Özel Bir Eğitim

Okul öncesi eğitim bölümümüz; eğitimin temellerinin küçük yaşta atıldığına dikkat çekerek, okul öncesi eğitim birimini güçlendirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde hazır olan kaynakların kurumumuza uyarlanmasının yerine; kurumumuzun “kültür ve değer” yargılarına uygun bir programın yeni baştan inşa edilmesi ilkesi benimsendi. Her yaş grubu öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış içeriği ile ilköğretim sürecinin zorluklarının okul öncesi dönemde keyifli hale getirilmesi hedeflendi. Okul öncesi eğitim döneminde kağıda, kaleme, hazır olan eğitim setlerine boğulan 0-6 yaş öğrencilerimiz standart sınıflardan çıkartılıp her materyalinin eğlendirici, eğitici ve öğretici işlevi bulunan “Gems Atölyemizde” ağırlanır.

Gems Eğitim Sistemi ile Gelişen Öğrenciler

• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirilir.

• Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamaları sağlanır.

• Temel fen ve matematik becerilerinin önemi gösterilir.

• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesi sağlanır.