NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

GÜVENLİK

Öğrenciler, Profesyonel Hizmet İle Evdeki Kadar Güvende

En değerli varlıklarımız olan ve bizlere emanet olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için Okulumuz, alanında önemli bir deneyime sahip olan özel bir profesyonel güvenlik hizmeti almaktadır. Kaliteli bir özel eğitim hizmeti için her bir öğrencinin okulun her bir köşesinde, kendisini evinde olduğu kadar güvende hissetmesi amaçlanır.

Güvenlik Hizmetlerinin Kapsamı:

• 7/24 özel güvenlik görevlileri ile okulun gözlem, kontrol ve güvenliği sağlanır.

• Maksimum güvenlik hassasiyetine sahip alarm ve güvenlik sistemleri aktif olarak kullanılır.

• Okul giriş ve çıkışlarının koordine edilir ve güvenlik şartları yerine getirilir.

• İç ve dış olağan tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınır.

• Öğrenci, öğretmen ve velinin güvenlik konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.

Güvenlik Bilgilendirme Toplantıları:

Okulumuzda güvenlik yetkilileri ve velilerin de katıldığı çeşitli güvenlik konferansları düzenlenir. Bu toplantılar sayesinde özel güvenlik amirleri, güvenlik görevlileri, kolej yöneticileri, öğrenci ve veliler arasında oluşturulan bilgi köprüsü ile tarafların yürüttüğü faaliyetler ve muhtemel sorunlar karşısında en kısa zamanda en etkin ve verimli çözümlerin elde edilmesi amaçlanır.

Güvenlik Görevlilerinin Denetimi ve Eğitimi:

 Yüksek güvenlik kalitesinde süreklilik sağlamak için iç denetimler ve personel kalitesini iyileştirmeye yönelik eğitimler yapılır. Kısa ve uzun periyodlar ile denetim ve kontroller yapılır.