NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

“Sevgi İle Gelişen, Minik Yüreklere Dokunmak İçin Nitelikli PDR Hizmetleri”

Anaokulunda kişisel gelişim için Psikolojik danışmanlık ve rehberlik: Sosyalleşmenin ilk adımı olan anaokulu eğitiminde 4, 5 ve 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, duygusal, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişim alanları etkin öğrenme ile desteklenir. Bu doğrultuda, öğrenmeyi sevip isteyen, yeniliklere açık, araştırmacı, kendini rahat ifade edebilen, yeteneklerini fark edip kullanabilen, kendi kültürünü iyi bilen, paylaşımcı, iş birliğine açık bireyler yetiştirilir.

Çınar Koleji’nde Rehberliğin Amacı:

• Kişisel Sosyal Gelişim

• Karakter Gelişimi

Kişisel Sosyal Tanılama:

• Kişilik gelişimi

• Öz güven ve yeterlilikler

• Kişisel sorunlar ve sorun alanları

• Kendini ifade edebilme

• Uyum

• Olumlu davranışlar

• Psikolojik Danışmanlık

• Okul – Öğrenci – Veli İşbirliği

• Önleyici Disiplin

• Ar-Ge Program Geliştirme Çalışmaları

• Tanılama, Kişisel Gelişim, Karakter Eğitimi, Değerler Eğitimi

Eğitsel Akademik Tanılama:

• Duygusal, sosyal, bilişsel, psikomotor ve dil gelişimi

• Eğitsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin analizi

• Eğitsel gelişim sürecinin analizi

PDR Yapılandırmacı – Çözüm Odaklı - Önleyici Modeli

• TanılamaTest –Envanter- Gözlem

• Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

• Grup Görüşmeleri

• Veli Görüşmeleri (Bireysel-Veli Buluşmaları-Ziyaret)

• Seminer-Panel-Toplantı

• Etkinlik-Eğitim

• YBM Kullanımı

• Değerler /Akademik Hedefler Süreci

• Ofis-Zümre-İdari Görüşmeleri

• Resmi Evrak

• Aylık Pano