NE ARAMIŞTINIZ ?

MALATYA KAMPÜSÜ

Yabancı Dil Eğitimi

“Yabancı Dilin Temellerini Erken Yaşta Atan Nitelikli Eğitim”

Dil ediniminin en etkili olduğu yaş grubu 0-6 yaştır. Bundan dolayı Çınar Koleji’nde yabancı dil eğitimi anasınıfında başlar. Native öğretmenler eşliğinde okutulan kitaplar ile TPR (total physical response), drama, act out (canlandırma) ve hikaye anlatma (storytelling) tekniklerinin birleşmesiyle verimli çalışmalar yapılır. Haftada 6 saat yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecek kalıplar ve cümle yapıları öğretilir.

Evaluation Days (Gözlem-Değerlendirme Günleri)

 Anasınıfı öğrencilerimiz dönemde bir defa olmak üzere gözlem ve değerlendirilmeye alınır. Bu çalışma bir yönüyle portfolyo çalışmasıdır. Özel olarak dizayn edilmiş üç boyutlu arka planlar önünde sorulan sorulara büyük bir özgüvenle cevap veren öğrencilerimize yine native öğretmenlerimiz eşlik eder. Bu çalışma öğrencilerimize hem hedeflenen dili kullanma imkânı hem de ölçme değerlendirme yapma imkânı sunar. Dönem boyunca öğrendiklerini sergileyen öğrencilerimizin bu performansları aileleri ile de paylaşılır. Her iki dönemde kendileri ile paylaşılan bu performanslar sayesinde velilerimiz de öğrencilerimizin dil gelişimini yakından takip ederler.

İngilizce Karne

 İngilizce derslerimizin değerlendirmeleri tek bir puan veya yargı ile yapılamaz. Öğrencilerimizin ders içi performanslarını da pozitif yönde etkileyen karnelerimiz her iki dönemin sonunda verilir. Yaş grupları göz önüne alınarak, özel olarak hazırlanmış kriterlere göre değerlendirilen öğrencilerimiz karne heyecanını da erkenden yaşar.

Native (Yabancı) Öğretmen

Yabancı öğretmenler eşliğinde yapılan dersler ile öğrencilerimizin telaffuzlarının daha iyi olması hedeflenir. Devamlı olarak hedef dilde duyulan cümleler ve kelimeler sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri dile daha fazla temas etme imkânı bulur. Bu sayede öğrencilerimiz duyduklarını daha rahat anlayarak hedef dilde cevaplar verebilir.

Newsletter (Veli Bilgilendirme Bülteni)  Ayda 1 defa gönderilen veli bilgilendirme mektupları veli-öğretmen- öğrenci iletişimini güçlendirir. Bu mektuplar sayesinde velilerimiz, öğrencilerimizin neler öğrendiğini takip edip evde tekrar yaptırma imkânı bulur.

İnteraktif Dersler

 Eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıktığımız anasınıflarımızda derslerimizi canlandırma, dramatizasyon (storytelling), konuya uygun şarkı ve videolarla zenginleştirerek keyifli bir öğrenme ortamı sunulur. Ayrıca kitaplarımızın akıllı tahta yazılımları sayesinde öğrencilerimizi derse daha fazla katarak interaktif dersler yapılır.