NE ARAMIŞTINIZ ?

SIKÇA SORULANLAR

Öğrencimizin devamsızlığını E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilirsiniz.

Öğrencilerimizin devamsızlıkları günlük olarak SMS ile veliye bildirilmektedir. E-Okul sistemi ise 7 günden başlayarak velilere devamsızlıklarını bildirmektedir. Devamsızlık mektubu alan veli, ilgili müdür yardımcısı ile irtibata geçmelidir.

Teknolojik yeniliklerin hızla artması, bir çok alanda önemli pay haline gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bir çok önemi olmakla birlikte, öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek ve bireysel eğitimin gerçekleşmesine ortam sağlaması bakımından önemlidir.

Eğitimde teknoloji kullanımı bir amaç değil araçtır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayar, tablet, 3D sistem, etkileşimli tahta ve dijital içerikler eğitimde kullandığımız araçlardandır.

Bununla birlikte kullandığımız online öğrenci takip sistemi olan ÇınarNet ile öğrencilerimiz ve velilerimiz, desler, sınavlar, ölçme değerlendirme, ödevler, faaliyetler, sağlık, duyurular vb. gibi konularda anında bilgi sahibi olabiliyor, detaylı raporlar alabiliyor ve sistem üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Bu şekilde eğitimde takibi ve sürekliliği göz önünde bulundurduğumuzda, teknoloji kullanımının eğitimde ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

Çınar Koleji olarak kulüp çalışmalarımız ve diğer ders dışı sosyal faaliyetlerimiz çocukların bireysel farklılıklarını keşfetmeye yöneliktir. Kulüplerimiz,  rehberlik uzmanlarımızın, uygulamalı ders öğretmenlerimizin ve bölüm başkanlarımızın koordinatörlüğünde velilerimizin de desteğiyle ile belirlenmekte olup; gerek kulüp çalışmlarımızla gerek diğer sosyal faaliyetlerimizle öğrencinin kendini tanıması sağlanır.

Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından belirlenerek gerçekleştirilir.