NE ARAMIŞTINIZ ?

Hakkımızda

Çınar Koleji Aydınlatma Metni

Değerli muhataplarımız,

Veri Sorumlusu sıfatıyla Çınar Koleji olarak bilgi güvenliğine, kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatın gizliliğine büyük önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasa kapsamındaki ilgili kişi haklarınıza ilişkin bilgi vererek Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmek istiyoruz.

Çınar Koleji kişisel veri güvenliği ile ilgili bir yönetim sistemi kurmuştur. Bilgi Güvenliği Politakamız, Çınar Koleji tarafından belirlenen KVKK Kampüs Genel Kuralları belirlenmiş olup öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, misafirlerimizle açık alanlar ve web sitemiz üzerinden paylaşılmıştır. Bu metinlerde kullanacağımız “Kurum” kelimesi “Çınar Koleji”ni ifade edecektir.

Çınar Kolejinde Gerçek Veri Sahipleri

Okulumuzun veri sahibi kategorileri şu şekildedir: Öğrenci adayları, okul öğrencileri, öğretmen adayları, öğretmenler, öğrencilerin velileri veya aile üyeleri, iş ortakları, okul misafirleri, etkinliklere katılım sağlayanlar, çalışan adayı, çalışanlar, tedarikçiler, mezun kişiler.

Çınar Koleji Aydınlatma Metninin Amacı ve Kurumumuzun Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Çınar Koleji öğrencilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki metnler hazırlamıştır. Çınar Koleji, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde kurulmuş olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, kurum içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden ve SMS servisleri marifetiyle ilan edilebilecektir.

6698 Sayılı Kanun Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.cinarkoleji.com.tr/kvkk adresinde yer alan kurumumuz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kurumumuz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Çınar Eğitim Kültür Hiz.San.Tic.A.Ş.

Başak Mah. Kitabe Sok. No:7 Başakşehir / İstanbul

kvkk@cinarkoleji.com.tr

cinar.koleji@hs03.kep.tr

 

01.03.2021 Bireysel Değerlendirme Sınavı Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

21.02.2020 Çınar JMUN Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

21.12.2023 Gezi/Seyahat Aydınlatma Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

22.03.2024 Çınar ELT Aydınlatma Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

İlgili Kişi Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü Formu

Veli Aydınlatma Metni

Personel Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Gizlilik Protokolü

KVKK Komitesi Yetki ve Sorumlulukları